Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski. – „Regeneracja ubytków przyzębia w strefie estetycznej”

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski  

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej. 
W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, 
a w 2016 roku tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologia.  
Od 2016 roku pracuje w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. 

W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia stomatologiczna, a w 2021 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne. W 2022 roku uzyskał tytuł Master of Science (MSc) na Uniwersytecie w Bolonii.  

Kierownik kształcenia specjalizacyjnego z periodontologii, opiekun naukowy przewodów doktorskich, wykładowca i prelegent. Autor i współautor ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych
i międzynarodowych. Członek European Federation of Periodontology (EFP), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), European Association of Dental Implantology (EDI) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS). Łączna punktacja IF 62, a MEiN 2608. 

Zainteresowania kliniczne i badawcze w zakresie periodontologii, chirurgii stomatologicznej
i implantologii dotyczą przede wszystkim gojenia ran, diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznych zapaleń przyzębia, regeneracji tkanek twardych i miękkich, minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych oraz oceny nowych biomateriałów.

W trakcie ścieżki zawodowej miał okazję uczyć się od najlepszych: Prof. Pierpaolo Cortellini, Prof. Serge Dibart, Dr Eli Friedwald, Prof. Marcus Hurzeller, Prof. Joseph Kan, Prof. Thomas Linkevicius, Prof. Mariano Sanz, Prof. Anton Sculean, Dr Luca De Stavola,  Prof. Andreas Stavropoulos, Dr Martina Stefanini, Prof. Leonardo Trombelli, Prof. Istvan Urban, Prof. Alfredo Valencia, Prof. Giovanni Zucchelli, Dr Otto Zuhr.

Założyciel grupy edukacyjnej dla lekarzy dentystów na Facebooku Dental Network – Soft Tissues First.

WYKŁAD: „Regeneracja ubytków przyzębia w strefie estetycznej”
Czas trwania wykładu: 79 min.
Wykładowca: Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

Oto co o wykładzie mówi jego autor:
Szanowni Państwo.
Dużym wyzwaniem w praktyce klinicznej jest leczenie pacjentów z zaawansowanymi postaciami choroby przyzębia, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z defektem w odcinku estetycznym.
 

Klasycznie na ubytek w przyzębiu patrzymy z perspektywy tkanek twardych, ale musimy pamiętać,
że pacjent naturę problemu jak również rozwiązanie tego problemu upatruje w tkankach miękkich, czyli
w położeniu brzegu dziąsła, w kształcie brodawek, w zakresie recesji. 

Tradycyjne protokoły zabiegowe, które skupiały się na regeneracji w zakresie tkanek twardych pomijały poniekąd obszar tkanek miękkich. Niestety skutkowało to pozabiegowym pogorszeniem estetyki. 
Nawet jeżeli obserwowaliśmy poprawę w zakresie radiologicznego spłycenie ubytku kostnego,
to w obrazie klinicznym dostrzegaliśmy recesję pozabiegową bądź też czarny trójkąt. 

W mojej prezentacji chciałbym Państwu pokazać rozwiązanie, które możemy zastosować w sytuacji ubytków kości w przyzębiu, w odcinku estetycznym tak aby estetyka pozostała niepogorszona jak również rozwiązanie na problemy dotyczące defektu kości występującego z defektem w zakresie tkanek miękkich.

Opowiem o warunkach, które muszą być spełnione do tego aby regeneracja przebiegała w sposób niezakłócony, jak również jakie materiały i biomateriały możemy użyć, aby nasze leczenie było przewidywalne i umożliwiło uzyskanie sukcesu nie tylko z perspektywy ocenianych parametrów periodontolgicznych ale także z perspektywy samej satysfakcji pacjenta.

Zapraszam do obejrzenia wykładu.

Wykład jest dostępny od razu po zakupie, 24 godziny, 7 dni w tygodniu BEZTERMINOWO,
NA ZAWSZE!

Kupując ten kurs uzyskujesz dostęp do prywatnej grupy dla kursantów na Facebooku:
Dental Tube Academy – Kursanci – KLIKNIJ I DOŁĄCZ

Dołącz również do tych grup stomatologicznych na Facebooku:
DENTYŚCI – przypadki, kursy, dyskusje – KLIKNIJ I DOŁĄCZ
DENTYŚCI – praca, kupię, sprzedam – KLIKNIJ I DOŁĄCZ

Zamówienie

349.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Dental Tube Academy. Wszystkie prawa zastrzeżone.