Dr n. med. Wojciech Wilkoński: „Kontrola infekcji systemu endodontycznego.”

Szkolenie „Kontrola infekcji systemu endodontycznego” jest skierowane do lekarzy dentystów, zarówno zaawansowanych, jak również tych stawiających pierwsze kroki
w nowoczesnej endodoncji. Ma ono na celu uporządkowanie wiedzy i ułatwienie podejmowania odpowiednich decyzji terapeutycznych w trakcie leczenia endodontycznego zębów z zainfekowanymi kanałami korzeniowymi.
W wykładzie są szczegółowo omówione zagadnienia związane ze zróżnicowaniem poszczególnych rodzajów infekcji endodontycznych, odporności biofilmu bakteryjnego, skuteczności różnych antyseptyków, procedur eliminacji bakterii. Poruszone są również kontrowersje dotyczące leczenia jedno oraz wielowizytowego. Szkolenie kończy bardzo istotne zagadnienie zapobiegania infekcji i reinfekcji systemu endodontycznego
w trakcie oraz po zakończeniu leczenia endodontycznego.
Dla zaawansowanych endodontów szkolenie to kompendium wiedzy i uporządkowanie dotychczasowych informacji.
Dla początkujących wykład stanowić może dogłębną bazę naukową pomagającą określić kierunek rozwoju i opracowanie skutecznych procedur postępowania klinicznego.

Dr n. med. Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku.
Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku, w prasie oraz zaprezentowane
na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę
i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej
z endodoncji. W 2011 roku, z jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w ramach którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji.
Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach.
Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów
w Polsce i za granicą.
Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

Kontrola infekcji systemu endodontycznego
Czas trwania:
75 min.
Wykładowca: dr n. med. Wojciech Wilkoński

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Różnicowanie poszczególnych rodzajów infekcji endodontycznych
  2. Oporność biofilmu bakteryjnego
  3. Skuteczność różnych antyseptyków
  4. Procedury eliminacji bakterii
  5. Kontrowersje dotyczące leczenia jedno- oraz wielo-wizytowego.

Kurs dostępny jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 90 dni od daty jego zakupu!

Kupując ten kurs możesz uzyskać dostęp do prywatnej grupy dla kursantów na Facebooku:
Dental Tube Academy – Kursanci – KLIKNIJ I DOŁĄCZ

Zobacz również te grupy stomatologiczne na Facebooku:
DENTYŚCI – przypadki, kursy, dyskusje – KLIKNIJ I DOŁĄCZ
DENTYŚCI – praca, kupię, sprzedam – KLIKNIJ I DOŁĄCZ

Zamówienie

Kategorie:

299.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Dental Tube Academy. Wszystkie prawa zastrzeżone.